FOREX TRADING MASTERCLASS

Làm thế nào để sống sót và thành công ngay từ khi bắt đầu

FOREX TRADING MASTERCLASS: Cách Tồn tại và Kiếm lợi nhuận Ngay từ Đầu là khóa học forex duy nhất dạy các nhà đầu tư không thích rủi ro và các nhà giao dịch có thể xây dựng danh mục đầu tư hoặc quản lý tài khoản giao dịch, thông qua nhiều phương pháp an toàn hơn, đơn giản phù hợp hơn với các yêu cầu khác nhau, khả năng chịu rủi ro khác nhau và mức độ chuyên môn khác nhau.

  • Đối với các nhà giao dịch, khóa học tập trung vào việc giảm thiểu rủi ro, sự phức tạp và thời gian cần bỏ ra - thường liên quan đến giao dịch ngoại hối.
  • Đối với các nhà đầu tư dài hạn, nó tập trung vào cách phòng ngừa rủi ro tiền tệ bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư sang các loại tiền tệ mạnh nhất để có rủi ro thấp hơn và tăng vốn cũng như thu nhập.

Có gì trong khóa học?

Khóa học là hướng dẫn cơ bản về ngoại hối cho các nhà giao dịch nhỏ lẻ và các nhà đầu tư tìm cách khai thác thị trường ngoại hối để đa dạng hóa tiền tệ và tạo nguồn thu nhập tốt hơn:

  • Cung cấp cho các nhà giao dịch những cách an toàn hơn, thông minh hơn, ít phức tạp hơn và ít tốn thời gian hơn để giao dịch ngoại hối với tỷ lệ thành công cao hơn.
  • Chỉ cho các nhà đầu tư cách xác định các loại tiền tệ có nhiều khả năng giữ hoặc tăng giá trị nhất, cho cả thu nhập và tăng giá trị vốn.
  • Giải thích bản chất của thị trường ngoại hối có nghĩa là bất kể điều kiện thị trường như thế nào, luôn có một xu hướng có thể khai thác được ở đâu đó, bất kể thị trường tài sản khác đang như thế nào và cách tìm và khai thác nó cho giao dịch ngắn hạn hoặc đầu tư dài hạn một cặp tiền tệ, cổ phiếu, trái phiếu hoặc tài sản khác.

Trong suốt khóa học, trọng tâm là lập kế hoạch và chỉ thực hiện các giao dịch hoặc đầu tư có rủi ro thấp, tiềm năng lợi nhuận cao và tránh thua lỗ nghiêm trọng bằng mọi giá. Được bao gồm các ví dụ minh họa phong phú từng bước, khóa học là hướng dẫn cơ bản về ngoại hối cho các nhà đầu tư và traders nhỏ lẻ đang tìm cách khai thác thị trường ngoại hối để đa dạng hóa tiền tệ và tạo nguồn thu nhập tốt hơn.

Khóa học này thiết yếu cho mọi nhà đầu tư và xứng đáng trở thành bài giới thiệu kinh điển về ngoại hối - Hãy đăng ký khóa học và tự trải nghiệm!


Your Instructor


AM Broker Vietnam
AM Broker Vietnam

Course Curriculum


  Tiếp đến là gì? Các bước tiếp theo
Available in days
days after you enroll

Frequently Asked Questions


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

This course is closed for enrollment.